A A A  
Diecezja Świdnicka

Obrzęd błogosławieństwa parafialnych koordynatorów i członków synodalnej grupy konsultacyjnej

czwartek, 02-12-2021

do przeprowadzenia w parafii w niedzielę 5 XII br.

Przebieg obrzędu błogosławieństwa w wersji WORD

Prosimy za zgodą osób fotografowanych o przesyłanie zdjęć z ceremonii błogosławieństwa i prac poszczególnych synodalnych grup konsultacycjnych na adres: duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

UCZESTNIKÓW SYNODLANEJ GRUPY KONSLUTACYJNEJ W PARAFII

PODCZAS SUMY PARAFIALNEJ

W NIEDZIELĘ 5 XII 2021 r.

 (lub inną niedzielę)

Uczestnicy grupy synodalnej, którzy wcześniej odpowiedzieli za zaproszenie, spotykają się przed Mszą św. w zakrystii by mogli zapoznać się z przebiegiem udzielenia im błogosławieństwa na zakończenie Mszy św. Członków grupy należy poprosić by po Komunii św. przed błogosławieństwem końcowym byli gotowi podejść przed ołtarz po modlitwie po Komunii lub po odczytaniu ogłoszeń parafialnych. Po ustaleniu czasu i miejsca uczestnicy grupy synodalnej ustawiają się w rzędzie zwróceni twarzą do ołtarza. Przed rozpoczęciem Mszy św. należy przygotować w prezbiterium paschał (zapalić na czas Mszy św.), świece synodalną oraz karty z modlitwą do Ducha Świętego.

 Celebrans zwraca się do członków grupy synodalnej w następujących słowach. W nawiasach jest podana formuła dotycząca parafii, gdzie powstała więcej niż jedna grupa synodalna).

 Ojciec Święty Franciszek ogłosił w całym Kościele Synod Biskupów poświęcony synodalności. W dzieło Synodu włącza się także nasza wspólnota parafialna.  Rozpoczynając drogę synodalną w naszej parafii zwracamy się z wołaniem do Boga Ojca Wszechmogącego by błogosławił naszej synodalnej grupie konsultacyjnej (naszym grupom konsultacyjnym). Składa się ona (składają się one ) z Was drodzy Bracia i Siostry, którzy odpowiedzieliście na zaproszenie słysząc wewnętrzne przynaglenie Ducha Świętego, by Jemu posłuszni wypowiedzieć się na wskazane przez Ojca Świętego tematy dotyczące Kościoła, Jego teraźniejszości i przyszłości a przede wszystkim wypełnieniu Jego misji w świecie.

Niech teraz przystąpią Ci,  którzy będą stanowić przez najbliższe miesiące synodalną grupę konsultacyjną (synodalne grupy konsultacyjne)

 Jako pierwsze należy wyczytać imię i nazwisko koordynatora grupy bądź koordynatorów grup. Po koordynatorze grupy  należy odczytać pozostałe imiona i nazwiska. Podobnie należy postąpić gdy jest drugi koordynator i jego grupa.

 Po każdorazowym odczytaniu imienia i nazwiska, najpierw  koordynator a potem pozostali uczestnicy grupy odpowiadają: „Jestem”

 Po odczytaniu listy uczestników grupy synodalnej celebrans wypowiada te lub podobne słowa.

 Wy którzy jesteście naszymi reprezentantami na synodalnej drodze w pochylcie głowo na błogosławieństwo.

 Celebrans wyciąga ręce nad członkami grupy. Modlitwa dotyczy także kolejnej grupy konsultacyjnej.

 Ciebie, Boże, błogosławimy i wielbimy. Ty niepojętym zrządzeniem swego miłosierdzia zesłałeś na świat swojego Syna, który przez przelanie swej Krwi wybawił ludzi z niewoli grzechu i napełnił darami Ducha Świętego. Na świecie Kościół przedłuża zbawczą misję Jezusa Chrystusa a prowadzony w mocy, prawdzie i miłości Ducha Bożego podejmuje służbę wobec całego rodzaju ludzkiego. Dziękując za dar Kościoła, który stale się odnawia w świetle Ewangelii i mocy Ducha Świętego Ożywiciela prosimy Cię, Panie wejrzyj na te swoje sługi, których wezwałeś do dzieła synodu w Twoim Kościele i spraw by poruszeni łaską i otwarci na Boże natchnienia przyczyniali się do owocnego wspólnego kroczenia drogami Kościoła. Swoją prawicą prowadź ich i wspieraj mocą swej łaski, aby nie zniechęcali się trudami  pracy. Niechaj w ich słowach rozbrzmiewa głos szczerej troski o Kościoła, o los Ewangelii w dzisiejszym i przyszłym świecie. Wlej łaskawie Ducha Świętego w serca tych naszych braci i sióstr, aby On był ich Przewodnikiem na synodalnej drodze by byli zdolni z uwagą się słuchać i z troską do siebie przemawiać. Szczególnie umocnij swym błogosławieństwem N.N, który/a będzie pełnić posługę koordynatora (którzy będą pełnić posługę koordynatorów) by doświadczając Twojego prowadzenia i wsparcia przekazała (przekazali) owoc pracy grupy (grup) dla dalszego procesu Synodu. Ciebie o to pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 PRZEKAZANIE ŚWIECY

 Celebrans przekazuje  koordynatorowi grupy (koordynatorom) świece synodalną  zapalając ją od paschału.

 Zanim wypowie słowa modlitwy celebrans mówi: „Światło Chrystusa” a następnie modli się:

 Panie, Ojcze Święty, Syn Twój Jezus Chrystus stał się światłością świata. Dlatego pokornie prosimy Cię by przekazana świeca przypominała wszystkim tworzącym synodalną grupę konsultacyjną o Twojej obecności. Niech blask płonącej świecy będzie wskazywał na blask prawdy Ewangelii, która wyzwala i rozjaśnia ludzkie serca i napełnia światłem miłości i pokoju. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen

 Celebrans przekazuje zapaloną świecę koordynatorowi (koordynatorom). Poszczególni członkowie podchodzą do celebransa i odbierają od niego przygotowane w materiałach synodalnych karty z modlitwą do Ducha Świętego w intencji synodu.

 Celebrans:

 Wzywajmy teraz Ducha Świętego słowami modlitwy, która będzie towarzyszyć każdemu spotkaniu grupy synodalnej.

 Wspólna modlitwa do Ducha Świętego (odczytywana z rozdanych kart)

 Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

 Na zakończenie celebrans udziela błogosławieństwa nad wszystkimi zgromadzonymi w kościele.

 

 

 

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Kongres Małżeństw
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM