A A A  
Diecezja Świdnicka

Święcenia prezbiteratu - informacje porządkowe

wtorek, 23-05-2023

26 V (piątek)

Święcenia prezbiteratu

Informacje porządkowe dla kapłanów

Piątek - 26 maja 2023 r.

Msza św. z udzieleniem święceń prezbiteratu
pod przewodnictwem
ks. bpa Marka Mendyka
biskupa świdnickiego

katedra świdnicka, godz. 18.00

 1. Wszystkich kapłanów, ze względów organizacyjnych, proszę o wcześniejsze przybycie do katedry (do godz. 17.40).
 2. Planując przyjazd, proszę wziąć pod uwagę utrudnienia drogowe spowodowane remontami dróg w Świdnicy oraz mogące wystąpić trudności z parkowaniem. 
 3. Księża Kanonicy Świdnickiej Kapituły Katedralnej w strojach chórowych nie uczestniczą w procesji wejścia i wyjścia. Przed rozpoczęciem liturgii zajmują miejsca w pierwszych dwóch ławkach nawy centralnej po lewej stronie (naprzeciw ambony). 
 4. Wszyscy kapłani są zaproszeni do koncelebry i proszeni są o zabranie własnej alby oraz stuły koloru białego.
 5. Miejscem przygotowania do liturgii jest kaplica chrzcielna w nawie północnej. W tym miejscu zostanie przygotowanych 50 ornatów. Proszę, aby w pierwszej kolejności ornaty założyli kapłani biorący udział w procesji wejścia i wyjścia oraz kapłani będący dziekanami lub proboszczami. 
 6. W zakrystii głównej do liturgii przygotowują się tylko Księża Biskupi oraz kapłani, którzy podczas liturgii zajmą miejsca w prezbiterium (wymienieni w punkcie 8).
 7. Spośród koncelebransów w procesji wejścia i wyjścia udział biorą: 
 • Ksiądz Biskup Adam Bałabuch,
 • Ksiądz Biskup Ignacy Dec,
 • Ksiądz Włodzimierz Wołyniec – rektor MWSD,
 • Ksiądz Dominik Ostrowski – prorektor PWT,
 • Ksiądz Arkadiusz Chwastyk – kanclerz Świdnickiej Kurii Biskupiej,
 • Ksiądz Piotr Gołuch – delegat Biskupa Świdnickiego ds. formacji alumnów,
 • Ksiądz Piotr Śliwka – proboszcz parafii katedralnej,
 • Księża Przełożeni MWSD,
 • Wikariusz sądowy i wikariusz biskupi (ks. W. Binkowski, ks. W. Rusin),
 • Księża dyrektorzy wydziałów kurii (ks. S. Augustynowicz, ks. M. Korgul, ks. D. Mroczkowski, ks. K. Ora, ks. M. Rakoczy, ks. J. Siemasz),
 • Księża Proboszczowie kandydatów do święceń (ks. M. Babuśka, ks. A. Ćwik, ks. W. Dąbrowski, ks. K. Krzak, ks. S. Wójcik).
 1. Podczas liturgii w prezbiterium oprócz Biskupa Świdnickiego miejsca zajmują: 
 • Ks. Biskup Adam,
 • Ks. Biskup Ignacy,
 • Ks. W. Wołyniec,
 • Ks. D. Ostrowski,
 • Ks. A. Chwastyk,
 • Ks. P. Gołuch,
 • Ks. K. Mielnik.
 1. Miejsca dla pozostałych koncelebransów przygotowane są w pierwszych ławkach nawy głównej po prawej stronie (od zakrystii). Proszę o zajmowanie miejsc według następującego porządku: 
 • Pierwsza ławka – proboszczowie kandydatów do święceń,
 • Druga i trzecia ławka – przełożeni MWSD,
 • Czwarta ławka – wikariusz sądowy, wikariusz biskupi oraz dyrektorzy wydziałów kurii,
 • Kolejne ławki – pozostali koncelebransi. Kapłani nie biorący udziału w procesji wejścia i wyjścia mają możliwość oddania czci ołtarzowi przed liturgią i proszeni są o zajęcie miejsca w ławkach w nawie głównej katedry – według wskazań i oznaczeń na ławkach.
 1. Po modlitwie kończącej litanię błagalną następuje obrzęd nałożenia rąk. Po nałożeniu rąk przez Księdza Biskupa wszyscy prezbiterzy, według wskazań ceremoniarza, podchodzą kolejno do kandydatów do święceń, nakładają na nich ręce, nic przy tym nie mówiąc, i bezpośrednio potem wracają na swoje miejsce. 
 2. Po modlitwie święceń proboszczowie nowowyświęconych udają się do kaplicy NSPJ, gdzie pomagają nałożyć neoprezbiterom stułę na sposób właściwy prezbiterom oraz ornat.
 3. W czasie Mszy Świętej używana jest III Modlitwa Eucharystyczna.
 4. Komunia koncelebransów odbywa się przy bocznym ołtarzu z wizerunkiem Ostatniej Wieczerzy, w kaplicy NSPJ, według wskazań ceremoniarza.
 5. Wiernych proszę o powstrzymanie się od prywatnego fotografowania i nagrywania uroczystości (np. telefonami komórkowymi).
 6. Służbę liturgiczną w strojach liturgicznych zachęcam do udziału w procesji wejścia.

Ks. dr Tomasz Gwizdek
Ceremoniarz katedralny

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Kongres Małżeństw
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM