A A A  
Diecezja Świdnicka

Obiekty wielkopowierzchniowe - ważny komunikat

środa, 03-10-2018 | dodał: ks. dr Grzegorz Umiński

„OBIEKTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE”

Zgodnie z Art. 62. ust 1. Prawa budowlanego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

(Było to w materiałach szkoleniowych z 2017 roku na  str. 3 – co prawda nie wytłuszczone  str. 13 pkt 8- sankcje karne)


Proboszczów i osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektów budowlanych proszę o pilne sprawdzenie:

1) Czy wszystkie obiekty budowlane mają prowadzone książki obiektów? (jeśli brakuje należy jak najszybciej uzupełnić we własnym zakresie)

2) Czy któryś z zarządzanych obiektów jest obiektem o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2?(informacja ta znajduje się na początkowych kartach Książki obiektu)

a) Jeśli NIE – czy są wykonane kontrole, o których mowa w pkt 1 i 2 art. 62 Prawa budowlanego i wpisane do książki obiektu (jeśli czegoś brakuje należy jak najszybciej uzupełnić we własnym zakresie – niemakonieczności informowania PINB)

b) Jeśli TAK - czy są wykonane kontrole, o których mowa w pkt 3 art. 62 Prawa budowlanego i wpisane do książki obiektu – DLA TAKICH OBIEKTÓW Z TERENU POWIATU ŚWIDNICKIEGO konieczne jest zgłoszenie się (w terminie 23-31 października 2018 r. po telefonicznym umówieniu tel.: 74/856-80-43) do PINB w Świdnicy (ul. Parkowa 2, pok. 4)

– Barbara Rajca – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy.

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Kongres Małżeństw
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM