A A A   Synod 2024
Diecezja Świdnicka

Dane teleadresowe

pl. św. Jana Pawła II 1 
58-100 Świdnica

Świdnicka Kuria Biskupia przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

Poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, wolne od pracy są również następujące dni:

  • Wielki Piątek
  • 8 maja - uroczystość św. Stanisława, patrona diecezji
  • 24 grudnia - Wigilia Narodzenia Pańskiego

Telefony:

Centrala   74 85 64 400
Biskup Pomocniczy bp dr Adam Bałabuch 74 85 64 400
Kanclerz Kurii ks. dr Arkadiusz Chwastyk 74 85 64 411
Notariat ks. dr Mateusz Hajder
ks. dr Arkadiusz Harbar
74 85 64 411
Sekretariat Biskupa Świdnickiego

dr Małgorzata Wawszczyk
email: sekretarzbp@diecezja.swidnica.pl 

74 85 64 400
Ekonom diecezji ks. dr Sławomir Augustynowicz 74 85 64 406
Wydział Duszpasterski ks. dr Krzysztof Ora 74 85 64 413
Wydział Duszpasterstwa Rodzin ks. mgr lic. Mirosław Rakoczy 572 304 349
Wydział Gospodarczy ks. mgr lic. Józef Siemasz 74 85 64 406
781 112 612
Wydział Katechetyczny ks. dr Damian Mroczkowski 74 85 64 404
Wydawnictwa Diecezjalne ks. dr Krzysztof Ora 74 85 64 413
Szkolenia dla fotografów ks. dr Krzysztof Ora 74 85 64 413
Rzecznik Prasowy ks. mgr lic. Przemysław Pojasek 501 485 114

Poczta elektroniczna:

Notariat  kuria@diecezja.swidnica.pl
Kanclerz Kurii  kanclerz@diecezja.swidnica.pl
Ekonom diecezjalny  ekonom@diecezja.swidnica.pl
Wydział Duszpasterski  duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl
Wydział Duszpasterstwa Rodzin  duszpasterstworodzin@diecezja.swidnica.pl
Wydział Gospodarczy  gospodarczy@diecezja.swidnica.pl
Wydział Katechetyczny  katechetyczny@diecezja.swidnica.pl
Referat Sztuki  zabytki@diecezja.swidnica.pl
Wydawnictwo Diecezjalne  publikacje@diecezja.swidnica.pl

Rzecznik Prasowy

sekretariat biskupa

 rzecznik@diecezja.swidnica.pl

sekretarzbp@diecezja.swidnica.pl 

Konto bankowe:
Bank PKO SA o/Świdnica - nr: 82 1240 1473 1111 0010 9348 6252


Inspektor Danych Osobowych

Świdnicka Kuria Biskupia informuje, że Kościół katolicki w swoich działaniach statutowych jest wyłączony spod regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), na zasadzie art. 91 niniejszego Rozporządzenia.

Kościół dostosował dotychczas istniejący własny system ochrony danych, zawarty w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz w prawie partykularnym, do RODO poprzez Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r.

Zgodnie z powyższym Dekretem w diecezji świdnickiej został powołany Inspektor ochrony danych:

Ks. Paweł Wróblewski - Inspektor ochrony danych w diecezji świdnickiej
e-mail: iod@diecezja.swidnica.pl


Zranieni w Kościele

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób bezradnych

Ks. dr Arkadiusz Harbar
pl. św. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica
tel. 518 804 909 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.30)
e-mail: delegat@diecezja.swidnica.pl

Duszpasterz osób pokrzywdzonych
pomaga duchowo / duszpastersko ofiarom i ich rodzinom, gdy takiej pomocy sobie życzą

ks. Krzysztof Iwaniszyn
e-mail: ks.krzysztof@wp.pl

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl
Kongres Małżeństw

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM