A A A  
Diecezja Świdnicka

Zawierzenie diecezji świdnickiej Maryi Wspomożycielce Wiernych

sobota, 22-05-2021

Marianówka, 23 maja 2021 r.

W dniu 23 maja, w przeddzień święta Matki Kościoła i wspomnienia NMP Wspomożenia Wiernych, w kaplicy Domu Rekolekcyjnego prowadzonego przez Księży Salezjanow w Marianówce, w obecności Inspektora wrocławskiego ks. Jarosława Pizonia SDB, biskup świdnicki dokona zawierzenia diecezji świdnickiej Maryi, Wspomożycielce Wiernych.

AKT ZAWIERZENIA
Maryi Wspomożycielce wiernych
Marianówka, 23 maja 2021 r.

Maryjo,

Matko Boga i Matko nasza,

Oblubienico Ducha świętego kontemplująca oblicze Boga,

Wspomożycielko wiernych wstawiająca się za nami u Syna,

potężna orędowniczko ludu pielgrzymującego do Domu Ojca,

Ty zawsze jesteś z nami, nieustannie gotowa pomagać nam i umacniać na drodze wiary.

 

Wspomożycielko, Maryjo, Matko nasza,

przychodzimy dzisiaj do Ciebie,

pełni ufności w Twoją macierzyńską miłość,

klękamy przed Tobą z sercem pełnym wdzięczności,

zawierzamy Tobie:

naszą diecezję, wszystkich jej mieszkańców, dzieła i inicjatywy jakie podejmujemy,

prosząc, abyś pomagała nam przeżywać naszą codzienność

dla większej chwały Boga Trójejdynego i zbawienia dusz.

 

Wspożycielko, Maryjo Kościoła, Matko nasza:

 • Mnie jako biskupowi świdnickiemu, mojemu biskupowi pomocniczemu Adamowi oraz biskupowi seniorowi Ignacemu – całej naszej diecezji wypraszaj światło Ducha świętego, abyśmy strzegli jedności ludu Bożego i depozytu wiary świętej.
 • Prezbiterom i diakonom wypraszaj łaskę naśladowania Twojego Syna w oddawaniu życia za braci.
 • Wspólnotom zakonnym i wszystkim osobom konsekrowanymwypraszaj łaską bycia wiarygodnymi świadkami Boga, Pana i Zbawiciela.
 • Rodzinom wypraszaj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie próby i trudności.
 • Nienarodzonym wyraszaj łaskę miłości rodziców gotowych przyjąć nowe życie.
 • Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.
 • Ludziom młodym wskazuj drogę życia zgodnego z przykazaniami.
 • Osobom starszym wypraszaj łaskę całkowitego zaufania Bogu.
 • Osobom samotnym, chorym, opuszczonym posyłaj aniołów dobroci, którzy ofiarując swój czas przyniosą ulgę w cierpieniu.
 • Dla ubogich otwieraj serca zamożnych.
 • Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
 • Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
 • Poniżonym przez innych lub przez własne grzechy wyproś łaskę godnego życia.
 • Więźniom, osobom zagubionym, trwających w nałogach podaj pomocą rękę, przez osoby czyniące dzieła miłosierdzia, tak aby mogli uwierzyć w miłosierną miłość Boga.
 • Walczącym z prawdami wiary, odrzucającym Boga, wyproś łaskę spotkania Twego Syna w sakramecie pokuty i na drodze nawrócenia.
 • Sprawującym władzę na wszystkich szczeblach życia społecznego, politycznego, kulturalnego, wypraszaj łaskę odwagi aby potrafili bronić wartości chrześciajńskich i dobra wspólnego.
 • Troszczącym się o nasze zdrowie, bezpieczeństwo, integralny rozwój osoby ludzkiej wypraszaj łaskę sumiennego wypełniania obowiązków.
 • Ludziom nauki, sztuki, odpowiedzialnym za środki społecznego przekazu wypraszaj łaskę prawości w działaniu.
 • Nauczycielom wypraszaj łaskę cierpliwości i wytrwałości w czynieniu dobra.
 • Wszystkim ludziom pracy, którzy poprzez codzinne wypełnianie obowiązków zmagają się z nowymi wyzwaniami wypraszaj łaskę uczciwości i męstawa w przeciwnościach.
 • Konającym wypraszaj łaskę dobrej śmierci.
 • Nam wszystkim, całej Salezjańskiej Rodzinie i wszystkim mieszkańcom diecezji świdnickiej, wyproś łaskę wierności Bogu, zobowiązaniom wynikającym z naszego powołania, abyśmy za życia i w chwili śmierci mogli zawsze w mocy Ducha świętego wyznać, że Twoj Syn, Jezus Chrystus jest naszym Bogiem i Panem, na wieki, wieków. Amen

 

Modlitwa ks. Bosko do Maryi Wspomożycielki

O, Maryjo Dziewico potężna,

Ty jesteś wielką i wspaniałą obroną Kościoła,

Ty jesteś cudownym Wspomożeniem chrześcijan,

Ty jesteś straszna jako wojsko ustawione do boju,

Ty sama zniszczyłaś wszystkie herezje na całym świecie,

Broń nas od nieprzyjaciół wśród trudności, walk i ucisków,

Nie pouszczaj w godzinę śmierci,

A dusze doprowadź do raju.

 

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Kongres Małżeństw
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM